Bydgoszcz ośrodkiem finansowym

Author: admin  |  Category: Atrakcje, Zabytki

Bydgoszcz, jako duża aglomeracja rozwija się w wielu kierunkach. Jest to między innymi wielkie centrum finansów. Kiedyż rolę takiego ośrodka pełniła mennica, obecna również w tym mieście. Jednakże dzisiaj jest to miejsce dla kolekcjonerów, gdyż sam pieniądz nie ma aż tak dużej wartości. Ważniejsza jest obecność banków i innych instytucji finansowych. W Bydgoszczy jest ich bardzo wiele. Miasto zajmuje czołowe miejsca pod tym względem między innymi dzięki centrali banku o zasięgu ogólnopolskim. Ważne są tutaj też liczne izby obrachunkowe oraz instytucja skarbowa, bez której miasto nie miałoby szansy funkcjonować. Dla mieszkańców jednak najważniejszą rolę pełnią jednak banki, dzięki którym mogą przechowywać swoje pieniądze, wypłacać je, prowadzić rachunki oszczędnościowe, rozliczeniowe itd. Ważne są też firmy ubezpieczeniowe, które dziś posiadają bogatą ofertę. Pod względem finansów Bydgoszczy niczego nie brakuje. Można tutaj też prowadzić usługi o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Oferta kształcenia

Author: admin  |  Category: Kultura, Zabytki

W kujawsko-pomorskim województwie Bydgoszcz obok Torunia zajmuje czołowe miejsce w kształceniu młodych ludzi. Znajdują się tutaj liczne Uczelnie oraz Szkoły Wyższe. Uczelnie są nastawione na różny kąt kształcenie min pod względem humanistycznym, przyrodniczym, technologicznym, ekonomicznym itd. Jest tutaj duże skupisko studentów. Jedną z uczelni jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, innym zaś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Jeśli chodzi o szkoły wyższe to warto tu wymienić Bydgoską Szkołę Wyższą oraz Wyższą Szkołę Gospodarki. Warto dodać, że Bydgoszcz posiada więcej profesorów niż Toruń, co powinno przyciągnąć przyszłych studentów. Powodem takiego rozwoju w edukacji były zmiany po roku 1989. Wówczas nastąpiło otwieranie coraz to nowych szkół, co nie było możliwe w czasach komunizmu, gdyż istniało wiele ograniczeń. Dziś Polacy wzbogacili się, dlatego coraz więcej młodych ludzi może sobie pozwolić na dalsze kształcenie. Daje to możliwość podjęcia lepiej płatnej i dogodnej dla nas pracy.

Komunikacja w Bydgoszczy

Author: admin  |  Category: Atrakcje, Zabytki

Jedną z zalet Bydgoszczy jest rozwinięta sieć komunikacyjna. Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę miasta to można dojechać niemalże wszędzie za pomocą autobusów miejskich oraz tramwajów. Przebiegają tędy również liczne drogi krajowe oraz międzynarodowe. Łatwo jest tu dojechać z każdej strony kraju. Można się tutaj udać drogami ekspresowymi. Ważna jest też rozwinięta sieć komunikacji międzymiastowej na terenie całej Polski. Dzięki temu studenci mogą tutaj w szybkim tempie dotrzeć. Istnieje też doskonałe połączenie dróg drogą śródlądową. Daje to możliwość dotarcia nawet z zagranicy. Jest tak ze względu na położenie miasta względem największych rzek takich jak wisła w połączeniu z Odrą oraz Brdą. Warto też wspomnieć o porcie lotniczym o charakterze regionalnym dającym możliwość podróżowania między największymi miastami w Polsce. Już niedługo transport lotniczy może nabrać dużego znaczenia. Już tworzone są prognozy odnośnie zwiększenia się liczby pasażerów na terenie kraju dzięki udziałowi Bydgoszczy.