Rynek pracy

Author: admin  |  Category: Kultura, Miasto, Zabytki

Bydgoszcz jest jedną z większych aglomeracji w Polsce i jednym z miast, gdzie znajduje się bardzo rozwinięty rynek pracy. Ze względu na łatwą możliwość znalezienia pracy, napływa tutaj coraz więcej ludności z okolic. A będzie jeszcze lepiej, gdyż budowane są coraz to nowe przedsiębiorstwa i firmy. Aktywność pracowników jest tutaj bardzo wysoka, a stopa bezrobocia mała. Najbardziej rozwinięte są tutaj usługi oraz przemysł, szczególnie o zaawansowanej technologii. Również w okolicy Bydgoszczy nie brakuje pracy. Można tutaj znaleźć ją na budowie i przy budowie dróg i autostrad. Mieszkańcy okolic czynnie zajmują się też rolnictwem. Pod względem przedsiębiorczości to najlepiej rozwinięte miasto w regionie. Nawet studenci mogą sobie znaleźć pracę dorywczą w pubach i supermarketach, ponieważ przedsiębiorcy chętnie ich przyjmują ze względu na mniejsze koszty. Inwestorzy chętnie budują tutaj nowe ośrodki, ponieważ ludność jest bardzo aktywna zawodowo. Widać zatem zależność, że obie strony mogą na tym zyskać.

Tags: , , , ,

Comments are closed.