Bydgoszcz ośrodkiem finansowym

Author: admin  |  Category: Atrakcje, Zabytki

Bydgoszcz, jako duża aglomeracja rozwija się w wielu kierunkach. Jest to między innymi wielkie centrum finansów. Kiedyż rolę takiego ośrodka pełniła mennica, obecna również w tym mieście. Jednakże dzisiaj jest to miejsce dla kolekcjonerów, gdyż sam pieniądz nie ma aż tak dużej wartości. Ważniejsza jest obecność banków i innych instytucji finansowych. W Bydgoszczy jest ich bardzo wiele. Miasto zajmuje czołowe miejsca pod tym względem między innymi dzięki centrali banku o zasięgu ogólnopolskim. Ważne są tutaj też liczne izby obrachunkowe oraz instytucja skarbowa, bez której miasto nie miałoby szansy funkcjonować. Dla mieszkańców jednak najważniejszą rolę pełnią jednak banki, dzięki którym mogą przechowywać swoje pieniądze, wypłacać je, prowadzić rachunki oszczędnościowe, rozliczeniowe itd. Ważne są też firmy ubezpieczeniowe, które dziś posiadają bogatą ofertę. Pod względem finansów Bydgoszczy niczego nie brakuje. Można tutaj też prowadzić usługi o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Obszary przyrodnicze

Author: admin  |  Category: Atrakcje, Miasto

W Bydgoszczy oraz jego okolicach znajdują się różne rośliny. Powodem tej różnorodności jest położenie zarówno względem wyższego Pomorza, jak i względem równin biegnących środkiem Polski. Jednym z charakterystycznych tu formacji są lasy sosnowe, tak zwane bory. Znajdują się one w miejscach, gdzie Bydgoszcz leży w pobliżu wydm i obszarów piaszczystych. Znajduje się tutaj też pradolina koło Wisły i Brdy, dlatego tereny te porastają rośliny charakterystyczne dla roślinności polodowcowej. Można się też spotkać z łąkami oraz torfowiskami. Na wysepkach Wisły w jej dolinie można też spotkać lasy łęgowe. Nie zajmują one jednak dużej części obszarów leśnych. W pobliżu miasta utworzono Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Dzięki temu wiadomo, że obszar chroniony nie może być wykorzystywany do celów gospodarczych. Warto również wspomnieć, że Bydgoszcz ma duży udział lasów i innych obiektów przyrody w ogólnej liczbie powierzchni całego miasta. Jest to dosyć dobry wynik, choć mógłby być jeszcze lepszy.

Komunikacja w Bydgoszczy

Author: admin  |  Category: Atrakcje, Zabytki

Jedną z zalet Bydgoszczy jest rozwinięta sieć komunikacyjna. Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę miasta to można dojechać niemalże wszędzie za pomocą autobusów miejskich oraz tramwajów. Przebiegają tędy również liczne drogi krajowe oraz międzynarodowe. Łatwo jest tu dojechać z każdej strony kraju. Można się tutaj udać drogami ekspresowymi. Ważna jest też rozwinięta sieć komunikacji międzymiastowej na terenie całej Polski. Dzięki temu studenci mogą tutaj w szybkim tempie dotrzeć. Istnieje też doskonałe połączenie dróg drogą śródlądową. Daje to możliwość dotarcia nawet z zagranicy. Jest tak ze względu na położenie miasta względem największych rzek takich jak wisła w połączeniu z Odrą oraz Brdą. Warto też wspomnieć o porcie lotniczym o charakterze regionalnym dającym możliwość podróżowania między największymi miastami w Polsce. Już niedługo transport lotniczy może nabrać dużego znaczenia. Już tworzone są prognozy odnośnie zwiększenia się liczby pasażerów na terenie kraju dzięki udziałowi Bydgoszczy.